Зовнішня служба

Для реалізації запланованих фінансових цілей та враховуючи високий потенціал існуючих продуктів, керівництвом ПрАТ «Інфузія» було прийнято рішення про введення Зовнішньої служби в структуру Компанії.

Після подолання ряду етапів в роботі Компанії, ефективного підбору персоналу та проведення адаптації, організації навчання та створення правильної мотивації співробітників в ПрАТ «Інфузія» була створена ефективна команда менеджменту та Зовнішньої служби. Всі співробітники Зовнішньої служби проходять жорсткий відбір при прийомі на роботу, всі мають вищу фармацевтичну або медичну освіту.

Основним завданням Зовнішньої служби є якісне донесення інформації про препарати промоції до лікарської аудиторії і стимулювання збуту через фармацевтичну мережу.

На сьогодні Зовнішня Служба Компанії ПрАТ «Інфузія» представлена відділом маркетингу і продажів. Відділ продажів очолює Керівник зовнішньої служби (Field Force Manager), якому підпорядковані Регіональні менеджери (Regional Manager) та Медичні представники (Medical Representatives). Відділ маркетингу очолює Маркетинг- менеджер (Мarketing Мanager) з підпорядкованими йому Продакт-менеджерами (Product Manager).

Відділ маркетингу визначає стратегію і тактику розвитку та просування продуктів, планує бюджет та маркетингові заходи по просуванню препаратів на українському фармацевтичному ринку. Відділ продажів під керівництвом Керівника зовнішньої служби планує і впроваджує свою активність в рамках корпоративної стратегії, планів продажів та доступного бюджету.

Зовнішня служба Компанії щільно співпрацює з Відділом Якості Компанії, проводячи постійний моніторинг відгуків від лікарів і фармацевтів про нашу продукцію.

Для співробітників Зовнішньої служби постійно проводяться навчальні тренінги, циклові навчальні мітинги. Раз на квартал проводиться атестація кожного співробітника з присвоєнням йому професійної категорії.

Важливим елементом маркетингової діяльності є робота медичних представників, які забезпечують фахівців (лікарів, провізорів) якісною інформацією про препарати Компанії.

В основі ефективного просування та розвитку препаратів ПрАТ «Інфузія» за допомогою медичних представників лежить чітке розуміння професійних потреб фахівців, компетентність у наданні інформації, етичність промоції, високий рівень особистих взаємин з клієнтами.

Основним принципом корпоративної філософії є забезпечення споживачів ефективними, якісними та доступними лікарськими засобами. Найважливішу роль в реалізації цього принципу грають наші партнери – аптеки, оптові компанії, які допомагають забезпечити наявність і доступність препаратів з маркою ПрАТ «Інфузія» у всій Україні.

Сьогодні Зовнішня служба покриває17 областей України, працюючи з лікарями різних спеціальностей та провізорами і налагоджуючи логістичний ланцюжок руху товару від заводу-виробника до кінцевого споживача.

Ми постійно розширюємо географію покриття Зовнішнью службою регіонів України, вводимо в промоцію нові продукти.

З метою впливу на ринок Компанією, регулярно проводяться різного роду маркетингові заходи. Комплекс маркетингових заходів щодо просування продукції складається з реклами, промоції та стимулювання збуту продукції у аптечних мережах. Стратегія маркетингу створена відносно певного цільового ринку, обраного в результаті розширених маркетингових досліджень стану ринку. На її базі розроблено стратегічне планування і з її допомогою забезпечуються конкурентні переваги Компанії на перспективу. Вона є результатом раціональної і логічної побудови перспективних планів успіху, на підставі яких здійснюється рух до прогресивного розвитку виробництва і продажів в Зовнішній службі ПрАТ «Інфузія».

Зовнішня служба ПрАТ «Інфузія» це гармонійне поєднання відділу маркетингу та відділу продажів!