Політика якості

Основа політики ПрАТ «Інфузія» у сфері якості − забезпечення населення високоякісними, ефективними та безпечними лікарськими засобами, повне задоволення потреб споживачів нашою продукцією, виробництво та впровадження лікарських засобів, здатних конкурувати як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках.

 

Головні напрямки політики у сфері якості:

- виконання законодавчих вимог щодо безпеки продукції для життя і здоров’я людини;

- організація самоінспекцій з метою контролю, оцінки функціонування та удосконалення існуючої фармацевтичної системи якості;

- використання сучасного обладнання та систем забезпечення виробництва;

- впровадження сучасних технологій виготовлення і контролю якості;

- своєчасне підвищення кваліфікації персоналу шляхом проведення внутрішнього та зовнішнього навчання;

- сертифікація виробництва інфузійних розчинів на відповідність правилам Належної Виробничої Практики (GМР);

- розробка нових ефективних лікарських засобів: оригінальних і генериків, які відповідають законодавчим вимогам, їх впровадження в серійне виробництво;

- застосування сучасних методів просування продукції на ринок;

- здійснення постійного аналізу діяльності підприємства з метою удосконалення та досягнення лідируючих позицій на фармацевтичному ринку України.

Для здійснення Політики у сфері якості на ПрАТ «Інфузія» впроваджена фармацевтична система якості.